Публічний договір (оферта)

/Публічний договір (оферта)

Договір публічної оферти на надання послуг із бронювання бази відпочинку
Харківська обл, Зміївський район, сел. Лиман, база відпочинку «Волна»
1.Терміни і визначення
1.1. Виконавець – ЛАДИКА ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ
1.2. Замовник – фізична особа – громадянин України, яка досягла віку 18 років і повністю дієздатна, має право укладати договори з Виконавцем.
1.3. Сайт – інформаційний ресурс, зареєстрований у мережі Інтернет за адресою: http://baza-volna.com.ua/.
1.4. Договір – ця угода про надання послуг із бронювання номерів на Базі відпочинку, що є публічною офертою і яку Замовник приймає шляхом безумовного акцепту.
1.5. База відпочинку – база відпочинку, розташована за адресою: Харківська обл., Зміївський район, сел. Лиман.
1.6. Заявка – оформлений і надісланий Замовником запит відповідно до умов цього Договору на бронювання номера на Базі відпочинку.
1.7. Відмова від заявки – усне або письмове повідомлення Замовника про неможливість прибуття у заброньований номер у період проживання, зазначений у заявці, а також фактична неявка на Базу відпочинку для проживання у заброньованому номері в період, зазначений у заявці, без повідомлення Виконавця.
2. Загальні положення
2.1. Цей документ є запрошенням ЛАДИКА ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ для необмеженого кола осіб до укладення договору бронювання номерів на Базі відпочинку на зазначених нижче умовах. Відповідно до цивільного законодавства, цей документ є публічною офертою. Укладення договору можливе тільки шляхом беззастережного прийняття всіх його умов.
2.2. Ця публічна оферта вважається акцептованою і Договір укладеним на зазначених нижче умовах після надсилання Замовником заявки та її оплати.
3. Предмет договору
3.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем Замовнику послуг із бронювання номерів на Базі відпочинку за допомогою використання системи online бронювання за адресою – http://baza-volna.com.ua/shop/
4. Оформлення замовлення
4.1. Для оформлення заявки Замовнику необхідно перейти на сайт http://baza-volna.com.ua/shop/ і вибрати планований період проживання, тип номера, а також заповнити інформацію про себе або ту особу, яка фактично проживатиме в номері. Замовник повинен вказати таку інформацію: ПІБ, контактний телефон.
4.2. Після вибору номера і заповнення даних Замовник має ознайомитися з правилами користування Базою відпочинку. Ознайомлення з цими правилами Замовник підтверджує проставленням галочки в полі відповідного рядка з текстом «Я згоден на обробку моїх персональних даних, а також з умовами договору публічної оферти і правилами бази відпочинку».
4.3. Після ознайомлення з правилами користування Базою відпочинку в системі оформлення заявки з’явиться вікно, в якому Замовник зможе оплатити заявку банківською карткою за допомогою сервісу CardPay. Оплату необхідно здійснити протягом 3 годин від моменту появи цього вікна в системі оформлення заявки.
4.4. Протягом 3 годин після надходження оплати на рахунок Виконавця Замовнику буде надіслано повідомлення про оформлення заявки та бронювання номера.
5. Оплата замовлення
5.1. Замовник оплачує вартість проживання, яка визначається при оформленні заявки на сайті, з огляду на вартість проживання в номері, зазначену на сайті.
5.2. Для бронювання номера необхідно внести оплату в розмірі 100% від вартості проживання.
6. Права і обов’язки Виконавця
6.1. Виконавець має право анулювати замовлення в разі відсутності оплати в розмірі та в термін, вказані в п.п. 4.3 і 5.2 цього Договору. Про анулювання заявки Виконавець надсилає повідомлення Замовнику за телефоном, зазначеним на сайті.
6.2. Виконавець має право запитувати у Замовника додаткову інформацію для надання послуг, крім зазначеної в п. 4.1 цього Договору.
6.3. Виконавець має право утримувати із Замовника фактично понесені витрати в разі відмови.
6.4. Виконавець зобов’язаний інформувати Замовника про внесення змін до цього Договору шляхом розміщення інформації на сайті.
6.5. Виконавець зобов’язаний надсилати Замовнику повідомлення про бронювання номера.
6.6. Виконавець зобов’язаний повернути Замовнику кошти в разі відмови від заявки за вирахуванням сум фактично понесених витрат Виконавцем.
7. Права і обов’язки Замовника
7.1. Замовник має право отримувати інформацію про послуги з бронювання шляхом відвідування сайту і консультацій за телефоном +380 (50) 532-55-91.
7.2. Замовник має право відмовитися від заявки, відшкодувавши Виконавцю фактично понесені витрати. Для відмови від заявки Замовнику необхідно звернутися до Виконавця, зателефонувавши за телефоном +380 (50) 532-55-91 до 18:00. Грошові кошти повертаються Замовнику на банківську картку протягом 10 (десяти) днів від моменту отримання письмової заяви про повернення грошових коштів на адресу Виконавця, вказану в розділі 11 цього Договору.
7.3. Замовник зобов’язаний здійснити доплату в разі зміни категорії номера або періоду проживання за його ініціативи в терміни, зазначені Виконавцем.
7.4. Замовник має право змінити умови заявки тільки за погодженням з Виконавцем.
7.5. Замовник зобов’язаний ознайомитися з правилами перебування на базі відпочинку, розміщеними на сайті.
7.6. Замовник зобов’язаний надати Виконавцю необхідну інформацію для виконання зобов’язань за цим Договором.
8. Відповідальність сторін
8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
8.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Замовника з якихось причин, включно з порушенням роботи ліній зв’язку, несправністю обладнання тощо.
8.3. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником у разі невиконання або неналежного виконання послуг, які виникли внаслідок недостовірності, недостатності та несвоєчасності надання Замовником необхідних відомостей, а також внаслідок порушень умов цього Договору Замовником.
8.4. Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю фактично понесені витрати в разі письмової відмови від заброньованого номера в розмірі:
– за 10 (десять) і більше днів до дати заїзду – повертається 100% внесених грошових коштів;
– менш ніж за 10 (десять) днів до дати заїзду – повертається 50% від вартості оплачених послуг;
– менш ніж за 4 доби до дати заїзду – повернення внесених грошових коштів не здійснюється.
– передоплата в 50% не повертається, але гроші закріплюються за замовником до того моменту, поки в нього не з’явиться можливість ними скористатися.
9. Форс-мажор
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили або надзвичайного характеру, які виникли після його укладення, які Сторони не могли передбачити або запобігти розумними заходами. До таких обставин надзвичайного характеру належать технічні аварії, повені, пожежі, аномальні природні явища, війна та воєнні дії, терористичні акти, блокада, страйк, акти або дії державних органів, включно з ухваленням урядових і відомчих рішень, які унеможливлюють виконання цього Договору.
9.2 Виконання зобов’язань Сторін пропорційно переноситься на термін дії обставин непереборної сили та їхніх наслідків. Якщо зазначені обставини безперервно триватимуть більше 14 днів від дати їх початку, то кожна зі сторін має право відмовитися від виконання зобов’язань за цим Договором в односторонньому порядку шляхом надсилання відповідного письмового повідомлення іншій стороні. У вказаному випадку цей Договір вважається розірваним після закінчення 10 днів від дати надсилання вказаного письмового повідомлення. У такій ситуації жодна зі сторін не матиме права на відшкодування іншою стороною можливих збитків.
9.3. Сторона, для якої неможливе виконання зобов’язань за цим Договором, зобов’язана повідомити про настання і припинення обставин, що перешкоджають їх виконанню, іншій стороні протягом 48 годин з моменту настання або припинення обставин. Несвоєчасне надходження повідомлення позбавляє сторону права посилатися на виникнення форс-мажорних обставин у майбутньому.
9.4. Належним доказом наявності зазначених вище обставин та їх тривалості є документи, що їх видають відповідні компетентні органи.
9.5. Якщо у Замовника не виходить приїхати у заброньований час, то перенесення дат можливе лише на будні дні.
10. Заключні положення
10.1. Цей договір набуває чинності з моменту його акцепту і діє до моменту повного виконання своїх зобов’язань Сторонами.
10.2. Зміни до цього Договору Виконавець вносить в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника. Замовник може ознайомитися зі змінами на сайті. Якщо Замовник не згоден з новими умовами Договору, то повинен повідомити про це Виконавця протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту опублікування змін. У разі не надходження повідомлення від Замовника, вважається, що Замовник приймає нові умови.
10.3. У разі виникнення розбіжностей і суперечок через невиконання або неналежне виконання цього Договору Сторони прагнутимуть врегулювати їх шляхом переговорів.
10.4. Суперечки, неврегульовані шляхом переговорів, підлягають вирішенню в судовому порядку за місцем знаходження Виконавця.
10.5. Збір, обробку та зберігання персональних даних Замовника, отриманих із метою виконання зобов’язань за цим Договором, здійснює Виконавець відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.
Установа банку – ПриватБанк
МФО банку – 305299
Одержувач платежу – ЛАДИКА ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ
IBAN – UA703052990000026209887775705
Рахунок одержувача – 26209887775705
Валюта картки – UAH
РНУКПН одержувача – 3149012197
Призначення платежу – поповнення рахунку ЛАДИКА ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ